Doradztwo indywidualne

Celem mojego działania jest przywrócenie osobie poszkodowanej względnego spokoju, tak by mogła powrócić do wszelkiej aktywności.

Usługa doradztwa indywidualnego obejmuje sporządzanie udzielanie konsultacji prawnych w formie ustnej lub pisemnej, opiniowanie dokumentów, audyt prawny stanu faktycznego. Zapewniam bieżące rozwiązywanie problemów wynikających z doznanego zdarzenia. Dzięki możliwości zasięgnięcia w każdej chwili konsultacji ustnej lub pisemnej adwokatów specjalizujących się w poszczególnych rodzajach prawa pomagam poszkodowanym wybrać optymalne i bezpieczne rozwiązania prawne.

Zakres konsultacji

1. Ustalam jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu oraz szacuję potencjalną wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty.

2. Oceniam wysokość możliwego do uzyskania odszkodowania. Ustalam, czy zostało ono zaniżone. Badam prawidłowość sporządzonych dokumentów i kosztorysów.

3. Informuję, jakie dokumenty należy zgromadzić celem likwidacji szkody i gdzie je uzyskać.

4. Edukujemy, jak zgłosić szkodę, jak rozmawiać z ubezpieczycielem czy likwidatorem. Wskazuję właściwą argumentację prowadzącą do uzyskania możliwie najwyższego odszkodowania.

5. Przygotowuję właściwą linię postępowania dla osoby poszkodowanej w sprawie karnej.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa biorę odpowiedzialność za dobre prowadzenie sprawy. Moim celem jest pomoc słabszym w trudnych momentach w życiu, w walce z przeciwnościami i uzyskanie zadośćuczynienia za krzywdy. Reprezentuję potrzebujących w sprawach sądowych przeciwko wielkim instytucjom ubezpieczeniowym.

Napisz do mnie

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.